DURAĞAN DEĞİL, OLAĞAN!

 

STATİK DEĞİL,

DİNAMİK İSLÂM

 

2. Cilt - Medine Dönemi

 

(Derleyen ve yorumlayan)

Kasım Ceylan ARSLAN

 

 

ULAŞIM - HABERLEŞME

Kasım Ceylan ARSLAN

Akkonak Mah. 1810 Sk. No:2/14 DENİZLİ

Tel: 0258. 371 37 30

 

 

ISBN

978-9944-62-411-4

 

KAPAK TASARIM - MİZANPAJ

Erdi TAŞ

 

BASKI TARİHİ

Nisan 2007 / 250 adet.

 

 

 

* Bu kitaptaki bilgiler, yazarın izni alınmaksızın, Ana k aynak Kur'an ve Sünnet'e yönlendirilmek kaydıyla her şekilde kullanılabilir.

*Bu kitap ile ilgili eleştirilerinizi bize bildirirseniz memnun oluruz.

 

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş:.............................................................................................9

Değerli Dostlarım:........................................................................17

Bakara Suresi:.............................................................................. 21

Enfal Suresi: ...............................................................................131

Ali İmran Suresi:.........................................................................155

Haşr Suresi:..................................................................................193

Cuma Suresi:................................................................................201

Ahzap Suresi: ..............................................................................207

Nisa Suresi : ................................................................................225

Muhammet Suresi: ......................................................................283

Talak Suresi: ............................................................ ..................295

Beyyine Suresi: ..........................................................................305

Nur Suresi: ..................................................................................309

Hacc Suresi: ...............................................................................369

Münafikun Suresi: ...................................................................... 401

Mücadele Suresi: .......................................................................409

Hücürat Suresi: ...........................................................................419

Tahrim Suresi: ............................................................................433

Teğabün Suresi: ........................................................................ 445

Saff Suresi: .................................................................................449

Fetih Suresi : ..............................................................................455

Maide Suresi: .............................................................................463

Mümtehine Suresi:.................................................................... .499

Hadid Suresi: ..............................................................................511

Tövbe Suresi: ..............................................................................523

Nasr Suresi: ................................................................................567

Ayetlerin Tekrar nedeni:............................................................. 571

Kılavuzluk Yapacak Kriter:......................................................... 574

Kanaatim:......................................................................................577

Görünmeyenler tarafından yönetilen dünya................................579

Okuma, bilgilenme ve yapılanma metodu :................................583

Medeniyet : ...................................................................................591

Son söz:........................................................................................ 595

Faydalanılan eserler: ...................................................................597

 

 

FİLM SEYREDER GİBİ OKUMAKLA

YAŞAM ANLAŞILMAZ, ÖYLE OKUMADIKÇA DA

BÜTÜN KAVRANMAZ.

 

Çünkü: “Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”