S U N U Ş

 

…Bu Kur'an alemlere bir hatırlatma (öğüt)dır. Yusuf 104

 

“Bu Kur'an insanlar için bir açıklama , muttakiler için bir hidayet ve bir öğüttür” Ali İmran 138

 

Bu Kur'an, insanların kalp gözünü açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet (rehberi)ve bir rahmettir. Casiye 20

 

Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, O'nun tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye (bütün) insanlara tebliğ edilmiştir . İbrahim 52

 

Bu Kur'an ayetleri, (anlamı üzerinde) düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sad 29

 

And olsun ki, Peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak kendinden önceki kitapların tastiki ile her şeyin açıklamasıdır. (O) İman edecek topluluk (halk) için de hidayet ve rahmettir . Yusuf 1

 

Şüphesiz ki bu (Kur'an) da, kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır . Enbiya 106

 

«Ben bu Kur'an'a karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, o bütün alemlere yönelik bir hatırlatmadan(öğütten) başka bir şey değildir.» En'an 90

 

 

 

 

Değerli dostlarım,

Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere Yüce Mevlamızın buyruğu olan Kur'an-ı Kerim; Âlemlere bir hatırlatma, insanoğluna bir açıklama, akıl sahiplerine bir öğüt, muttakilere kılavuzluk yapan bir hayat kitabıdır. O beşerin yazdığı bir kitaba benzemediğinden O'nun anlaşılması, içselleştirilmesi ve bütün olarak kavranıp idrak edilmesi için geçmişte olan, olmakta olan, olacak olan ve olması gereken veya O'nun, bunun, senin ve benim gözümle empati yaparak olaylara en az dört boyudlu bakabilen bir anlayış ve düşünce yapısına sahip olmak gerekir ki , mesajın vermek istediği hedef ve maksada ulaşılmış olsun. Aksi bir düşünce ve bakış tarzı Kur'an'ın vermek istediği hedefle uyuşmaz ve istenilen maksat hâsıl olmaz. Bir de O'nun dilinin arapça ve orjinaline sadık kalınarak bile olsa dilimize yüzde yüz tam çevrilemeyeceği, bunun yanında esasında (özünde) kullanılan kelimelerin ve cümle yapısının halkçadan veya yerel dilden ziyade HAKÇA olduğu göz önünde bulundurulursa, konunun (Kur'an'ın) önemi kendiliğinden anlaşılacaktır. Her okuyan diline yabancı olan ayetleri kolayca anlayıp, algılayıp mesajın özünü kavrayamayacaktır. Bu nedenle benim gibi arap dilini, grameriyle tam bilmeyip o dili aşina olmayanların, ayetleri iyi anlamaları için yine ayetleri yukarıda belirttiğim gibi en az dört boyutlu düşünerek mesajı kendi dilinin cümle yapısına uyarlama yaparak algılaması ve anlamlandırması gerekir. İşte bu hashas noktayı dikkate alarak, ben de ayetleri kendi dilimden ve kültürümden etkilenmeden objektif ve evrensel manada düşünerek mesajı anlamak ve kavramak için en az on Kur'an tercemesini, inceleyerek okudum. Bu anlayış ve metodla okumamın sonucu ister dünyevi ister uhrevi olsun bütün olaylara bakış açımda ve ufkumda (yorumlama kabiliyetimde) birçok değişiklikler meydana geldi. Sanki Rabb'imin yukarıdaki ayetlerde belirtiği özellikler düşünen beynimde makes buldu. Bu nedenle Kur'andan anladığımı ve idrak ettiğimi sizlerin de vakıf olması için önemli bulduğum, toplumda üzerinde fazla durulmadığı, beni etkileyen ve sizlerin de etkileneceğini inandığım, bütünü kavramada yararlı olacağını, beyinlerde fırtınalar estireceğini düşündüğüm ayetleri, Felak ve Nass surelerinden başlayarak Fatiha Suresi'ne doğru günümüz türkçesine uygun konu başlığı yapıp sizlere sunmak ve sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah siz değerli dostlarım da farklı gördüğüm farklılıkları fark eder benimle aynı kanaate varıp aynı duygu ve düşünceye sahip olur ve okuduğunuzdan haz alırsınız. Bu sunumumdan dolayı sizlere faydalı olabildiysem dualarınızı eksik etmeyiniz. Eğer faydalı olmadığımı ve yanlış yaptığımı kanaat getirdiyseniz Cenab-ı Hakk'tan affımı dileyiniz.

Bütün bu çalışmalarımı, Hakkın daha iyi anlaşılması, daha iyi kavranması için iyi niyetle ve farklı bir okuma uslubu ve bakış açısıyla sizlere sunduğumu inanıyorum. İyi niyetin de her zaman doğru ve hakikat olmadığının da bilincindeyim. Cenab-ı Haktan iyi niyetimin hakikat ve doğru olması için dua ve niyazda bulunuyorum. Yüce Allah sapıtan değil hakikati kavrayan ve Sırat-ı Mustakim'e ulaşan kullarından eylesin. Amin !!!

 

Kasım Ceylan ARSLAN