Ölçü ve tartının adaletle yapılması gerektiği, bu adaletten vazgeçilip terazide eksik tartılmamasının gerekli olduğunun bildirilerek emredildiği. Rahman 9

Allah'ın insanı pişmiş çamura benzeyen kuru bir balçıktan yarattığı, cinlerin öz bir alevden yaratıldığı, iki doğu ve iki batının yaratıldığı, iki denizin birbirine kavuşmak üzere salındığı ve aralarında bir engel bulunmadığı halde birbirlerine karışmadığının bildirildiği . Rahman 14-20

Göklerde ve yerde bulunan her yaratık O'ndan(Allah'tan) ister. O'nun ise, her an başka bir tecellide bulunduğunun teyidi. Rahman 29

Allah'ın insanlara ve cinlere; göklerin ve yerin etrafına aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa, haydi deneyip geçin diye meydan okuması. Rahman 33

Orayı geçmek isteyenlerin üzerine dumansız bir ateş aleviyle erimiş bakır döküldüğünden dolayı kurtulamayacaklarının bildirildiği. Rahman 35

Rabb'inin nimetini yalan saymayıp, O'na kulluk edenlere, cennetler ve o cennetlerde öyle mükafatlar var ki, orada gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş güzel dilberlerin olduğu, onlara daha önce ne cin, ne de insanın dokunmadığı varlıklar olduğunun açıklandığı. Rahman 56

Bu güzel iki cennetin dışında iki cennetin daha bulunduğu ve orada da bulunan nimetlerin sayıldığı. Rahman 62-64

 

Kamer

And olsun ki, Biz Kur'an-ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp ibret alan var mı? diye Cenab-ı Hakk'ın (İnsanoğluna) nidası . Kamer 17

Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığının bildirildiği. Kamer 49

İnsanların yaptıkları her şeyin kitaplarda (amel defterlerinde) yazılı olduğunun. Yine insanın amel defterine büyük küçük her şeyin satır satır yazılı olduğu bilgisinin verildiği . Kamer 52-53

 

Necm

Peygamberimiz'in Miraç'ta Sitretil Münteha'ya çıkışının tasviri. O'nun yanında da Cennetül Meva' nın bulunduğunun teyidi. Ve müşriklere Allah'ın erkekler sizin, kızlar benim öyle mi? Bu ne biçim taksim diye onları yerdiği. Necm 1-23

Gökteki meleklerin, Allah'ın izin vermesi dışında hoşnutluğunun ve şefaatlerinin bir işe yaramayacağının bildirilmesi. Necm 26

Ufak tefek kusurları dışında büyük günah ve edepsizliklerden kaçınanlara Allah'ın affedeceğinin bildirildiği, buna rağmen kendinizi temize çıkarmayın. O sizi gerek yarattığı sırada, gerekse annenizin karnında ceninken sizi bilir. O takva sahiplerini en iyi bilendir. Necm 32

Hiç bir kimse başkasının günahını yüklenmez, İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır . Necm 38-39

Muhakkak ki rahimlere atılan (meniden) bir damla sudan erkek ve dişi olarak çift yaratanın Allah olduğunun teyidi, erkek ve dişiliğin erkekten geldiğinin ıspatı. Necm 45-46

Zenginliğin ve yoksulluğun Allah'tan olduğunun teyidi. Necm 48

Şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Halbuki siz gafil ve oyuna düşkünsünüz.Gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz? diye Allah'ın insanların davranışlarını çeki düzen vermelerini dikkat çektiği. Necm 59-61

 

Tur

Takva sahiplerine cennetlerde ne gibi nimetlerle mükafatlandırılacağının açıklandığı. Tur 17-28

Allah'ın Kur'an'ı Peygamberin uydurduğunu söyleyenlere, O'nun gibi bir kelam getirsinler diye meydan okuduğu. Tur 33-34

 

Zariyat

İnsanların mallarında (servetlerinde) yoksullar ve muhtaçlar için hakları bulunduğunun bildirildiği Zariyat 19

Gökte, insanlara vadedilen birçok şeylerin bulunduğunun açıklandığı ve orada da rızkın var edildiğinin bildirildiği. Zariyat 22

Helak meleklerinin Hz. Lut'a gelmeden önce Hz. İbrahim (as)'e uğradıklarının bildirildiği. Zariyat 25-36

Göğü, kudretiyle Allah'ın bina ettiği ve orayı genişletenin de Kendisinin olduğunun bildirildiği . Zariyat 47

Allah'ın, insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye her şeyden çifter yarattığını bildirdiği. Zariyat 49

Öğüdün (ancak) müminlere fayda vereceğinin bildirildiği. Zariyat 55

Allah'ın insanları va cinleri Kendine ibadet etsinler diye yarattığını bildirdiği . Zariyat 56

 

Kaf

Allah'ın göğü yeri ve oradaki nimetlerini , Allah'a yönelen kulun gönül gözünü açmak ve bir ibret dersi vermek için yarattığının bildirildiği. Kaf 6-8

Ant olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız emri ilahisinin bildirildiği. Kaf 16

İnsanın sağında ve solunda birer yazıcı meleğin bulunduğu, bunların her söze kayıt altına aldıklarının bildirildiği. Kaf 17-18

Cehenneme gidenlerin arkadaşı olan şeytan orada Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, O zaten Haktan pek uzak bir sapıklık içindeydi diyeceği. Kaf 27

O gün cehenneme doldun mu? deriz. O da daha var mı diye soracağının bildirildiği. Kaf 30

Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki olanları Allah'ın İnsan günüyle 6 günde yarattığının bildirildiği. Bunun için Allah'a bir yorgunluk olmadığının anlatıldığı. Kaf 38

Sabah ve ikindi namazının farz kılındığı ve gece (vitir) namazının açıklandığı ayet. Kaf 39-40

Allah'ın inanmayanların ne dediklerini çok iyi bildiği, Rasülü'nün onların üzerinde zorlayıcı olmadığı, Sen ancak benim tehdidimden korkanları Kur'an ile öğüt ver dediği ayet. Kaf 45

 

Hücurat

İman edenlere, fasıkın biri haber getirdiğinde onun doğruluğunun araştırılması emri , sonradan pişmanlığın bir fayda vermeyeceğinin bildirildiği. Hücürat 6

Müminlerden iki gurup bırbirleriyle kavga veya çarpışacak olurlarsa aralarının düzeltilmesi ve adaletle hükmedilmesi emri. Hücürat 9

Müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarının açıklandığı . Hücürat 10

Ayıplamanın ve birbirlerine alay etmenin sakıncalarının belirtildiği, zanla hareket etmenin yanlışlığı, müminlerin gizli hallerinin araştırılıp gıybet etmenin kötülüğünün vurgulandığı. Hücürat 11-12

Allah'ın insanları bir erkek ve dişiden yarattığı, sonra kendi aralarında tanışasınız diye kabilelere ayırdığının belirtildiği . Kimsenin kendi milletiyle övünemeyeceği, Allah katında en değerli olanların O'ndan ençok korkup sakınanların olduğunun açıklandığı. Hücürat 13

Bedevilerin iman ettik diye Peygamberimiz'in huzuruna gelmeleri, Allah'ın onların iman etmediklerini deşifre edip onların sadece müslim olduklarını bildirdiği Mümin ile müslümanın anlamlarının farklı olduğunun açıklandığı . Hücürat 14

Bedevilerin islama girmekle Peygamberine minnet altına bırakmak istedikleri, müslüman olmalarını Peygamber'in başına kakmaları, halbuki imanla şereflendikleri için asıl kendilerinin minnet altında olmalarının gerektiğinin bildirildiği. Allah'ın yerin ve göğün gizliliklerini bildiği, o nedenle dini başa kakanların yaptıklarını da gördügünün yüzlerine vurulduğu. Hücurat 17- 18

 

Fetih

Göklerin ve yerin ordularının Allah'ın olduğu, müminlerin kalplerine sükünet ve emniyet indirenin O olduğunun açıklandığı, bütün iyi şeylerin müminlerin cennete girmesi ve onların günahlarının bağışlanması için verildiğinin teyidi. Fetih 5-6

Kötülüklerin, kötü zanda bulunan münafık erkek ve kadınlar için meydana geldiğinin bildirildiği. Fetih 6

Bedevilerin kişiliklerinin ve karakterlerinin deşifre edildiği, onların mal ve evlatlarını çok sevip onları bahane ettiklerinin bildirildiği. Fetih 11

Yine Bedevi müslümanların imtihandan geçirilmesi talimatının verildiği. Fetih 16

Kör, topal ve hastaların şavaşla sorumlu tutulmadıklarına dair. Fetih 17

Allah'ın kanununda (sünnetüllah'ta) asla bir değişikliğin olmayacağının bildirildiği Fetih 23

Mümin, münafık ve kafir olarak birlikte yaşayan topluluklar arasında şavaş zor olduğundan ve müminleri karşı tarafın kalkan olarak kullanabileceğinden dolayı Allah'ın böyle şavaşlara izin vermediğini bildirdiği. Fetih 25

Hz. Muhammad(sav)'in Hidayet ve Hak din olan İslamla bütün dinlere üstün kılmak için gönderildiğinin delili. Fetih 28

Yahudi ve Hiristiyanlardan müslüman olanların vasıflarının ve yüzlerinde meydana gelen müminlik nişanelerinin belirtildiği. Fetih 29

 

Muhammed

İman edenler, Allah'ın dinini yardım ederse, Allah da onlara yardım edeceğinin bildirilip ayaklarını, kötülüklere ve yanlışlara kaydırmayacağının teminatının verildiği. Muhammed 7

İnkar edenlerin dünya nimetlerindan faydalanıp hayvanlar gibi yiyip içtiklerinin bildirildiği ve onların yerinin ateş olduğunun açıklandığı. Muhammed 12

Takva sahiplerine vadedilen cennetin vasıflarının sayılarak bozulmayan sudan, tadı değişmeyen sütten, lezzet veren şaraptan, süzülmüş baldan ırmaklar ve orada her çeşit meyvelerin bulunduğu ve bu takva sahiplerinin bağışlandığı bunların, bağırsakları parça parça olup kaynar sudan içirilen cehennem ehliyle bir tutulmayacağının bildirildiği Muhammed 15

Allah'ın kafirlere, kıyametin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? diye sorarak kıyamet alametlerinin geldiğini bildirdiği, kıyamet geldiği zaman da ibret almaya gerek kalmayacağının açıklandığı . Muhammed 18

Allah'tan cihat (savaş) isteyen müminlerden bazılarının, savaş emri gelince ölüm baygınlığı çökmüş gibi bakakaldıklarının açıklandığı . Muhammed 20

Mümin olmanın gereği olarak cihat (savaş) emri gelince sadakat gösterip emri yerine getirmenin daha iyi olacağının açıklandığı. Muhammed 21

Allah'ın mücahit ve sabredenleri belirlemek, onların hangi durumda olduklarını ortaya çıkarmak için imtihan edeceğinin bildirildiği. Muhammed 31

Şavaşlarda üstünlük elde edilince, karşı tarafa barış çağrısında bulunulmayacağı, nihai hedefe ulaşıncaya kadar devam edilmesi gerektiğinin bildirildiği. Muhammed 35

Allah'ın, elde bulunan malların ve nimetlerin hepsinin sarf edilmemesi (bağışlanmaması) gerektiğini bildirdiği. Muhammed 36

Müminlerin cimri davranmaması gerektiği, cimri davranılacak olunursa Allah'ın yeryüzüne başka bir millet (toplum) getireceğinin açıklandığı. Muhammed 38

 

Ahkaf

Peygamber(sav)'in apacık bir uyarıcı olduğunun bildirildiği. Allah'ın zalim bir toplumu doğru yola iletmeyeceğinin açıklandığı. Ahkaf 9

Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dosdoğru yaşayanlar için hiçbir korkularının olmayacağı gibi onların mahzun da olmayacaklarının garanti edildiği. Ahkaf 13

Anne babaya iyilik etmenin emredildiği, bu emrin sebeblerinin anlatıldığı ve onlara “öf” bile denmemesi gerektiğinin vurgulandığı. Anne babasına iyi davranmayanların çekecekleri cezanın bildirildiği . Ahkaf 15-18

Herkesin yaptıklarına karşılık olarak derecelerinin ihdas edildiğinin açıklandığı. Ahkaf 19

Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve bu dinlediklerini diğer cinlere anlattıklarının açıklandığı . Ahkaf 29-30

İman etmeyenler kendilerine vadedilen azabı gördükleri gün onların dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanacaklarının bildirildiği. Ahkaf 35

 

Casiye

Kur'an'ın müminler için bir hidayet rehberi olduğunun bildirildiği . Casiye 11

Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah'tan bir lutuf olarak insanlara boyun eğdirildiğinin açıklandığı . Casiye 13

Müminlerin, Allah'ın (iyi) günlerini ümit etmeyenlere, ümitsiz olan küfür ehline bağışlamaları gerektiğinin açıklanıp, Allah'ın her toplumu yaptığına göre cezalandıracağının bildirildiği. Casiye 14

İyiyi de kötüyü de yapanın yararı ve zararının kendine olduğunun bildirildiği. Casiye 15

Allah'ın İsrail oğullarını Kur'an gelmezden önce alemlere üstün kılındığının belirtildiği. Casiye 16

Fakat kendilerine üstünlük verilen İsrail oğulları kendi aralarında çekememezlik yüzünden ihtilafa düştükleri, bundan dolayı Allah onların ihtilafa düştükleri konular hakkında aralarında hüküm vereceğinin açıklandığı, bu nedenle Allah'ın Rasülü Hz. Muhammed(sav)'e din konusunda şeriat sahibi kıldığını bilmeyenlerin, isteklerine tabi olmayıp, kendine bildirilen şeriatına tabi olmasının emri celilesi. Casiye 17-18

Kur'an'ın insanların kalp gözünü açacak bir nur olduğu , kesin olarak O'na (Kur'an'a) inanan bir toplum için yine O'nun hidayet (rehberi) ve rahmet olduğunun açıklandığı. Casiye 20

Her canlının kendi kazandığının karşılığını görmesi için Allah'ın yeri ve göğü Hak üzere yarattığının vurgulandığı. Casiye 22

İnsanın heva ve hevesine de tanrı edinebileceğinin vurgulandığı. Casiye 23

Küfredenlerin bu dünya hayatından başka bir hayatın olduğunu inanmadıkları, ancak zamanın kendilerini helak edeceğini söylediklerinin bildirildiği, halbuki o küfredilerin sadece zan üzerine konuşup bu hususta bir bilgilerinin olmadığının anlatıldığı. Casiye 24

Ahirette her ümmetin kendi kitabıyla çağrılacağı, inanmayan ümmetlerin diz üstü çökmüş bir vaziyette bulunacaklarının bildirildiği. Casiye 28

Her toplumun durumlarının kaydedildiği bir kitabının bulunduğunun teyidi. Casiye 29

Ahirette Allah'ın, siz Bizi dünyada nasıl unuttuysanız Biz de sizi bugün burada unutacağız diyeceğinin bildirildiği. Casiye 34

Hamd: Göklerin, yerin ve bütün alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsus olduğunun teyidi. Casiye 36

 

Duhan

Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiğinin teyidi. Allah'ın katından bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedileceğinin açıklandığı. Duhan 2-6

Kıyamette göğün apaçık bir vaziyette dumanla kaplanacağının açıklandığı. Duhan 10-11

Allah'ın yemin ederek, Biz İsrail oğullarını bilerek alemlere üstün kıldık dediği ayet . Duhan 32

İsrail oğulları üstün kılındıkları halde, onların Allah'ın dinine uymayıp, ilk ölümden başka ölüm yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz dediklerinin deşifresi . Duhan 34-36

Allah'ın insanlara gökleri ve yeri ve ikisi arasındakilere bir eğlence olsun diye yaratmadık diyerek ondan ibret alınsın diye yarattık gizli mesajının verildiği . Duhan 38

Allah'ın merhamet ettiği kişilerin dışında O gün kimsenin kimseye, dostun dosta faydasının olmayacağının bildirildiği. Duhan 41-42

Günahkarların ahirette yiyeceğinin zakkum ağacı olduğunun açıklandığı. Duhan 43-44

Ahirette takva sahiplerinin emin bir yerde olduğu, Allah'ın onları iri gözlü hurilerle evlendireceğinin bildirildiği. Duhan 51-54

Kur'an'ın iyi anlaşılması için Rasülü'nün lisanıyla (arapça bir dille) indirilerek anlaşılmasının kolaylaştırıldığı. Duhan58

 

Zuhruf

Müşriklere, gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorulsa onların “Her şeyi kuşatan Allah yarattı” diyeceklerinin bildirildiği. Zuhruf 9

İnsanlardan bazılarının Allah'ın kullarından bir kısmını Allah'ın bir parçası kıldıklarının anlatıldığı ve bu anlayışın kabul görmediğinin açıklandığı. Zuhruf 15

Meleklerin dişi olmadığının açıklandığı, müşriklerin, sevmedikleri kız çocuklarını Allah'a nisbet etmelerinin kınandığı ve kendi iradeleriyle yaptıklarını Allah'a nisbet ettiklerinin yanlışlığının vurgulandığı . Zuhruf 18-20

Kur'an'ı inanmayanların biz babalarımızı “bir din üzerine bulduk, biz onların izinden gidiyoruz” dediklerinin bildirildiği. Zuhruf 22

Kur'an kendi umdukları eşraf kişilerden birine gelmediğinden dolayı kafirlerin Allah'ı inkar ettiklerinin bildirildiği. Zuhruf 31

Allah'ın Rasülü'ne, sağırı, körü sen mi doğru yola ileteceksin? diye ikazı ve Kur'an'ın kendisi ve kavmi için bir ögüt olduğunun hatırlatılması. Müminlerin, sadece Kur'an hükümlerinden sorumlu tutulacağının bildirildiği. Zuhruf 40-44

Allah'ın, mucize gösterirken gösterdiği mucizenin mutlaka daha önceki mucizeden daha etkili ve büyük gösterdiğinin bildirildiği. Zuhruf 48

Allah dileseydi (isteseydi) yeryüzünde insanın yerine alacak melekler yaratabileceğinin bildirildiği. Zuhruf 60

Kur'an'ın indirilme nedeninin, kıyametin kopacağını gösteren bir alamet olduğu , bu nedenle bundan şüphe etmenin yanlış olduğunun açıklandığı. Zuhruf 61

Allah'ın melekler vasıtasıyla kullarının yaptıkları ve sır zannettikleri bütün fiil ve davranışlarını kayıt altına aldığını bildirildiği. Zuhruf 80

 

Şura

Meleklerin Rab'lerini hamd ile tesbih edip, yeryüzündekiler için bağışlanma dileğinde bulundukları . Şura 5

Allah'tan başka kendilerine dost edinenleri Allah'ın görüp gözetmekte olduğunu bildirip, sen onlara vekil değilsin diye Rasülü'ne uyarıda bulunduğu. Şura 6

Allah dileseydi (insanları) onları bir tek millet yapardı. Şura 8

Allah'ın gökleri ve yeri yoktan yaratan olduğu O'nun insanlar için kendi cinslerinden eşler ve hayvanlardan da çiftler yarattığı, sizi bu düzen içinde çoğaltmaktadır diyerek bilgilendirdiği. Şura 11

Göklerin ve yerin anahtarı O'nundur. Dilediğinin rızkını bol, dilediğinin rızkını kısar diyerek rızk iradesinin Kendinde olduğunu bildirdiği . Şura 12

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diye Allah'ın Rasülüne hitabı ve inanmayanlara Allah bizim de Rabbımız sizin de. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir, dönüş ancak O'nadır de diye tenbihi . Şura 15

Kim ahiret mükafatını isterse onun mükafatını artırırız. Kim de dünya nimetini isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahiretten bir payı olmaz açıklamasının yapıldığı. Şura 20

Allah iman edenlerin ve güzel işler yapanların dualarını kabul eder. Lutfundan onlara fazlasını verir açıklaması. Şura 26

Allah kullarına bol rızık verseydi, onlar yeryüzünde azgınlaşırlardı. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü O kullarından hakkıyla haberdar ve onların her halini görür (görendir). Şura 27

İnsanın başına gelen herhangi bir musibetin kendi elleriyle yaptıkları işler yüzünden olduğunun bildirildiği . Şura 30

Allah'ın yanında olan müminler büyük günahlardan, çirkin söz ve davranışlardan kaçınırlar. Öfkelendikleri vakit kusurları bağışlarlar, Namazı dosdoğru kılıp işlerini istişare ile yaparlar , kendilerine verilen rızıktan bağış yaparlar diyerek Allah'ın müminlerin vasıflarını saydığı. Şura 37-38

Kötülüğün cezası ona denk bir cezadır. Fakat bağışlayıp barışı tercih ederse onun mükafatının Allah'a ait olduğunun açıklandığı. Şura 40

Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolunun olmadığının bildirildiği. Şura 46

Allah Rasülüne, kendinden yüz çevirenlere karşı, Ben seni onların üzerine bekçi göndermedim ikazı ve görevinin sadece tebliğ etmekten ibaret olduğunun hatırlatıldığı. Şura 48

Allah'ın dilediğine kız, erkek, ikiz vereceği, dilediğine de kısır bırakacağının açıklandığı . Şura 50

Hiç bir kimsenin Allah'la doğrudan doğruya konuşmasının mümkün olmadığının açıklandığı, konuşması vahiy, perde arkasından ya da bir melekle Allah'ın dilediği insana (vahyeder) vahyedeceğinin bildirildiği. Şura 51

Kur'an'ın bir nur olduğunun ve O'nunla Allah'ın dilediğine yol göstereceğinin açıklandığı. Şura 52

 

Fussılet

Yeryüzünün iki günde yaratıldığına dair. Fussılet 9

Bu yeryüzünde meydana gelen bolluk ve bereket ürünlerini orada isteyenin arzusuna cevap verecek şekilde dört günde tamamlandığının bildirildiği. Fussılet 10

Sonra duman halinde iken göğe yönelip, isteyerek veya istemeyerek de olsa gelin (emri) buyruğu. İkiside isteyerek huzuruna geldiler. Böylece onları yedi gök olarak iki günde yarattı ve her göğe de kendi görevini bildirdi. Dünyayı da kendine en yakın gökyüzünü kandillerle süsleyip oranın düzeninin korunduğunun bildirildiği. Fussılet 11-12

Kafirlerin ahiret gününde “Ey Rabbimiz” insanlardan ve cinlerden bizi saptırmış olanları göster ki, onları ayaklarımızın altına alıp aşağılanmışlardan olsunlar diyeceklerinin bildirildiği. Fussılet 30

Allah'a davet edip, iyi amelde bulunan ve “Ben müslümanım” (Teslim olanım) diyenden daha güzelinin olmadığının bildirildiği. Fussılet 33

Kötülüğün iyi davranışla önlenmesi gerektiğinin açıklandığı . Fussılet 34

Bu mükemmel davranışı da ancak sabreden ve büyük hayır sahiplerinin yapabileceğinin açıklandığı. Fussılet 35

Gece ve gündüzün Allah'ın ayetlerinden olduğunun bildirildiği. Onlara secde edilmeyip Allah'a secde edilmesinin gerekli kılındığı. Fussılet 37

Kur'an'a önünden ve arkasından batılın erişemeyeceği. Fussılet 42

Peygamberimiz'e itiraz sözlerinin, diğer peygemberlere söylenen itiraz sözleriyle aynı olduğunun teyidi. Fussılet 43

Kur'an yabancı bir dille indirilseydi araba yabancı bir dille kitap mı indirilir? diyeceklerdi. Bundan dolayı O Kur'an, inanlar için bir rehber inanmayanlar için hakikatlerin (mutlak doğruların) kapalı olduğu mesajının verildiği . Fussılet 44

İnsanın hayır istemekten usanmayacağı, fakar bir kötülük gelince hemen ümitsizliğe düşeceğinin bildirildiği ve bu zarar kendinden izale edilince bunu ben yaptım, bu benim hakkımdı diyeceğinin açıklandığı. Fussılet 49-50

İnsana nimet verildiğinde yan çizeceği, fakat bir şer dokunduğunda bol bol dua edeceğinin bildirildiği . Fussılet 51

 

Mümin

Meleklerin müminler için dua edip onlara Allah'tan bağışlanma dileyeceklerinin bildirildiği. Mümin 7-9

İnkar edenlerin ahirette “Ey Rabbimiz” bizi iki defa ödürüp iki defa dirilttin. Şimdi biz günahlarımızı itiraf ediyoruz. Buradan çıkmak için bir yol yok mu? diyeceklerinin anlatıldığı. Mümin 11

Allah'ın müminlere, kafirler hoşlanmasa da siz ibadetlerinizi ihlas ile O'na yönelterek Allah'a dua edin buyruğu. Mümin 14

Firavun'un Haman'a bana yüksek bir kule yap ki, göklere ulaşacak bir yol bulayım dediğinin açıklandığı, yani göklere erişip Musa'nın tanrısına çıkıp bakayım . Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum dediğinin vurgulandığı Mümin 36-37

Allah'ın, Hem dünyada hem de şahitlerin getirileceği kıyamette, peygamberlerine ve iman edenlere yardım edeceğinin bildirildiği. Mümin 51

Göğü ve yeri yaratmanın insanı yaratmaktan daha büyük olduğunun bildirildiği. Mümin 57

Görmeyenle görenin, kötülük yapanla iyi işler yapanın bir olmadığı, hal böyle iken ne az düşünüyor sunuz? diye Cenab-ı Hakkın insanlara (düşünmelerini) dikkat çektiği. Mümin 58

Allah'ın “Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim” buyurduğu, Allah'a kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenlerin horlanarak cehenneme gideceklerinin bildirildiği. Mümin 60

Allah diridir O'ndan başka ilah yoktur, dinde kendine karşı samimi olarak O'na ibadet edilmesinin gerekli kılındığı, Hamd'in alemlerin Rabb'ı olan Allah'a mahsus olduğunun bildirildiği. Mümin 65

İnsanın ana rahminde yedi yaratılış safhası geçirerek var olduğunun açıklandığı. Mümin 67

Allah bir iş yapmaya karar verdiğinde sadece ona; “Ol” der onun da (hemen) oluverdiğinin bildirildiği . Mümin 68

Allah'ın Hz. Muhammed'den önce peygamberler gönderdiği, onların bazısının hikayelerinin açıklanıp bazısının Hz. Muhammed'e açıklanmadığının bildirildiği . Mümin 78

İman etmeyenlerin yeryüzünü dolaşıp kendilerinden önce geçenlerin durumlarını gezip görmediler mi diye sorup, yine onların Allah'ın azabını gördüklerinde “Bir olan Allah'a inandık, O'na ortak koştuğumuz şeyleri reddettik” diyeceklerinin açıklandığı . Mümin 82-84

 

Zümer

Halis dinin yalnız Allah'a mahsus olduğunun bildirildiği, “Biz onlara (putlara), yalnız bizi Allah'a yaklaştırsınlar (Allah'a aracılık yapsınlar) diye kulluk ediyoruz” diyenlerin ve Allah'tan başka dostlar edinenlerin arasındaki hükmü Allah'ın vereceğinin ve Allah'ın inkarcılara doğru yola iletmeyeceğinin bildirildiği . Zümer 3

Güneş ve ayın belirlenmiş bir vakte kadar hareket edeceğinin bildirildiği. Zümer 5

O'nun insanı tek bir nefisten yarattığının, sonra ondan eşini meydana getirdiğinin, yine insanlar için hayvanlardan sekiz çift yaratıldığının, yine insanı anne karnında üç karanlık (safhada) içinde, bir şekilden başka bir şekil vererek yarattığının teyidi. Zümer 6

Allah'ın insanlara muhtaç olmadığı, fakat Allah'ın kullarının inkar etmesine rızasının bulunmadığının, şükredilirse yine kullarının faydası için buna razı olduğunun açıklandığı. Zimer 7

Bilenle bilmeyenin bir olmayacağının vurgulandığı ve Kur'an'ın akıl sahiplerine bir öğüt olduğunun bildirildiği. Zümer 9

Allah'ın Rasülü'ne “Ben dinimi O'na has kılarak ancak Allah'a ibadet ederim” Siz de O'ndan başka kime taparsanız tapın” de diye emir buyrulduğu. Zümer 14-15

Allah'ın “Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjdele” diye Rasülü'ne emir buyurduğu . Zümer 17

Allah'ın gönlünü islama açtığı ve nur üzerine olduğu kullarıyla, kalbi kararmışların bir olamayacağını açıkladığı. Zümer 22

Kur'an ayetlerinin Allah'ın kullarının öğüt alması için tekrarladığının bildirildiği . Zümer 23

Kur'an'da her türlü misalin verilmesinin insanların üzerinde düşünüp öğüt almaları için olduğunun, yine O'ndan sakınsınlar diye kendinde hiçbir çelişki bulunmayan Kur'an'ın arapça olarak indirildiğinin bildirildiği. Zümer 27-28

Kuluna Allah'ın yeteceği, onları O'ndan başkalarıyla korkutmanın bir fayda vermeyeceğinin teyid edildiği, Allah, kimi saptırırsa onu kimsenin yola getiremeyeceği, kimi de doğru yola iletirse onu Allah'ın yolundan alıkoyacak kimsenin bulunmayacağının garanti edildiği . Zümer 36-37

Allah ölenin ölüm vakti gelince ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır. Sonra ölmelerine hükmettiklerinin canlarını tutar, diğerlerini belli bir vakte kadar bırakır. Muhakkak düşünen bir toplum için bunda ibretlerin olduğunun vurgulandığı. Zümer 42

Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalplerinin daraldığı, Allah'tan başkasının adının anıldığı zaman ise hemen sevindiklerinin belirtildiği. Zümer 45

Yeryüzünde olan her şeyin ve onlardan bir o kadarının (mislinin), zalimlerin elinde olsa kıyamette korkunç azaptan kurtulmak için hepsini vereceklerinin teyit edildiği. Zümer 47

Zararın ve iyiliğin insana verilmesinin imtihan için olduğunun belirtildiği . Zümer 49

İman etmeyip kendilerine karşı aşırılığa sapmış kulların dahi Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmamaları gerektiğinin bildirildiği, O'nun günahları bağışlayan ve merhamet eden olduğunun anlatıldığı, bundan dolayı azap gelmezden önce Allah'a teslim olup Rabb'inize dönün diye tembihlendiği ve sonra sizi kimse yardım etmez diye (insanların) uyarıldığı. Zümer 53-54

Allah'ın takva sahiplerini kendi başarılarıyla kurtaracağı, onlara kötülük dokunmayacağının ve üzülmeyeceklerinin garanti edildiği Zümer 61

Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu gibi, her şeyi de yönettiğinin bildirildiği . Zümer 62

Birinci surda her şeyin öleceği, ikinci surda yine ölenlerin hepsinin ayağa kalkıp bakacaklarının belirtildiği. Zümer 68

Ahirette hesabın yine yeryüzünde olacağının bildirildiği, herşeyin orada peygamberleriyle birlikte ortaya konacağının açıklandığı. Zümer 69

Hesap gününde her şeyin ve herkesin adaletle hükmedildikten sonra meleklerin, arşın etrafında Rab'lerine hamd ile tesbih ettikleri ve Alemlerin Rabb'ı olan Allah'a hamd olsun diyeceklerinin bildirildiği. Zümer 75

 

Sad

Allah'ın Davut Peygamber'i yeryüzünde Halife yaptığının ve O'na insanlar arasında adaletle hükmet emrinin verildiği. Sad 26

Kur'an'ın hayır ve bereketli bir kitap olduğunun, O'nu Allah'ın Peygamber'ine, ayetleri düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye indirildiğinin bildirildiği. Sad

Allah'ın Hz. Süleyman'a rüzgarı ve şeytanları O'nun emrine verdiğini bildirdiği ayetler ve yeminlerden sonra bu yeminlerin nasıl yerine getirileceğinin ve fıkhın önünün açıldığı ayeti kerimeler. Sad 35-44

İnkar edenler ahirette, biz kendilerini kötülerden saydığımız adamları burada neden görmüyoruz? Yoksa alaya aldığımız o adamları gözden mi? kaçırdık diye hayret edeceklerinin bildirildiği. Sad 62-63

Hz. Adem'in yaratılış hikayesinin ve İblis'in Allah'ın secde emrine karşı gelişinin anlatıldığı, İblis'in kovulduğu ve Allah'tan kıyamete kadar mühlet isteyip Allah'ın o mühleti verdiğinin anlatıldığı. Sad 71-82

İblis'ten Allah'ın halis kullarına yoldan çıkarıp saptıramayacağının itirafı , Allah'ın “işte Hak” Ben hakkı söylerim dediği ve yine Allah'ın yemin ederek İblis'e cehenneme seninle ve sana uyanların hepsiyle dolduracağım ültümatomu verdiğinin delili. Sad 83-85

 

Saffat

Yere yakın olan göğün itaatten çıkmış her inatçı şeytandan korunduğunun bildirildiği ve O şeytanların gökteki yüce divanda konuşulanları dinleyemeyeceklerinin garantisinin verildiği, oradan bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir göktaşın kovalayacağının anlatıldığı. Saffat 6-10

İnanmayanların kendi yaptıkları amellerin dışında bir icraatla cezalandırılmayacaklarının garantisinin verildiği, ancak Allah'ın samimi kullarının bu cezalandırmanın dışında tutulacağının ve onların cennet nimetleriyle mükafatlandırılacağının garanti edildiği . Saffat 39-49

Zakkum ağacının, cehennemin dibinde olduğu ve tomurcuklarının şeytan başlarına benzediğinin belirtildiği. Saffat 63-67

Yeryüzünde yalnız Nuh (as)'nin soyunun kalıcı kılındığı, Bu ayet Nuh(as)'den önceki neslin bugün yaşamadığının delilidir sonradan gelenlere onun için iyi bir nam bırakıldığının belirtildiği. Saffat 77-79

Hz. İbrahin ile oğlu İsmail arasında kurban edilmesiyle ilgili geçen konuşmaların anlatıldığı. Saffat 102-107

Kızların Allah'ın, erkeklerin kendilerinin, meleklerin dişi, Allah'ın babaya benzetildiği hususunda Mekke'li müşriklere meydan okumanın sunulduğu ayetler . Saffat 149-156

Yine müşriklerin Allah ile cinler arasında bir soy birliği uydurduklarının bildirildiği, fakat Allah'ın o uydurulan şeylerden münezzeh olduğunun açıklandığı . Saffat 158

 

Yasin

Peygamberimiz'in ataları uyarılmış ve uyarılan, bu yüzden (uyarıları dikkate almadıklarından) kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarmak için gönderildiğine dair. Yasin 6

Peygamberimiz'in müşrikleri, uyarsa da uyarmasa da onların inanmayacakları, O'nun ancak Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabileceğinin açıklandığı. Yasin 10-11

Güneş'in kendine mahsus bir yörünge etrafında akıp gittiğinin bildirildiği, Bunun Allah'ın bir taktirinin olduğu. Yasin 38

Ay'da bir takım menziller tayin edildiğinin bildirildiği, onun hurma dalı gibi döndüğünün açıklandığı . Yasin 39

Ne Güneş'in Ay'ı, ne de Ay'ın Güneş'i geçebileceği, herbirinin belli bir yörüngede döndüğünün bildirildiği. Yasin 40

Allah kafirlere: Allah'ın size verdiği nimetlerden sarfedin dediğinde onlar dilediği taktirde Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız diye itiraz ettiklerinin bildirildiği. Yasin 47

Allah'ın ömrünü uzattığı insanların, tekrar gelişmelerini tersine çevirerek ihtiyarlattığının açıklandığı . Yasin 68

İnsanların kendi yaratıldıklarını unutup, şu çurümüş kemikleri kim diriltecek diye itiraz ettiklerinin bildirildiği, halbuki, kendilerinin bir nutfeden yaratıldıklarını görmediklerinin anlatılarak uyarıldıkları. Yasin 77-78

Allah'ın yeşil ağaçtan ateş çıkarıp onların (kafirlerin) o ağacı kullanmalarına rağmen (bir türlü) anlamadıkları. Yasin 80

Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. “Siz de mutlaka O'na döndürüleceksiniz” ilahi mesajı. Yasin 83

 

Fatır

Gökleri ve yeri yoktan var edenin, melekleri ikişer, üçer, dörder kananatlı elçiler yapanın Allah olduğu, O'na hamd edilmesi gerektiği ve O'nun yarattığı şeylerde dilediği kadar artırma yapabileceği hürrüyetinin ve gücünün bulunduğunun belirtildiği. Fatır 1

Allah'ın ey insanlar diye hitap ettiği, nimetimi hatırlayın dediği ve Benim vaadim mutlaka haktır uyarısında bulunduğu. Fatır 3-5

Yine insanlara şeytanın kendilerinin düşmanı olduğunu, onun için siz de onu düşman bilin dediği, düşmanın kendi taraftarlarını ancak eteş ehlinden olmaya çağırır, buna karşı dikkatli olun diye Yüce Allah'ın insanlara uyardığı. Fatır 6

Allah'ın insanlara uyarmak için ve ölüleri nasıl dirilttiğini örnek için kuru toprağın rüzgardan sonra yağmurla hayat bulduğu şekliyle örneklemesi. Fatır 9

İnsanın nutfe ve ölüm arasındaki geçireceği hayatın (safhanın) ve her canlıya ömür verilmesi ve ömrün kısaltılmasının mutlaka Levh-ı Mahfuz'aki kitapta yazılı bulunduğunun bildirildiği, bu işlerin Allah için kolay olduğunun açıklandığı. Fatır 11

Tatlı ve tuzlu denizlerin bulunduğuna, tatlıdan susuzluğun giderileceği, tuzludan ise taze balık yeneceğinin belirtildiği. Fatır 12

Yine Allah'ın İnsanlara hitapla, siz bana muhtaçsınız Ben ise kimseye değilim dediği ve Kendisinin çok zengin olduğu, en çok övülmeye layık Kendisinin olması gerektiğinin bildirildiği Fatır 15

Allah'ın inkarcıları kabirdeki ölülere benzeterek, onlara işittirecek olan sen değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın diye hatırlatmalarda bulunarak Rasülü'nü teselli ettiği. Fatır 19-23

Allah'ın yarattığı kulların içinde en çok Allah'tan korkanların, alimlerin olacağının belirtildiği . Fatır 28

Zarar etmeyecek bir ticareti Allah'tan umabileceklerin; Kur'an-ı okuyup anlayanların, namazı dosdoğru kılanların, kendilerine verilen nimetlerden gizli ve açık olarak infak edenlerin olabileceğinin açıklandığı . Fatır 29

Allah'ın Kur'an'ı, kullarının arasından seçtiklerini miras verdiğini belirttiği, O kullardan kimi nefsine zulmeder, kimi ortadan gider, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır . Asıl faziletin hayırda öne geçmek olduğunun bildirildiği. Fatır 32

Cehenneme gidenlerin Allah'a yalvarıp bizi tekrar dünyaya gönder de önceden yaptıklarımız kötülüklerin yerine yararlı işler yapalım diyenlere: “Size düşünecek bir kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı gelmedi mi? diye nidada bulunacağının bildirildiği. Fatır 37

Allah'ın insanı (Kendine değil) yeryüzüne halife yaptığının belirtildiği. Fatır 39

Yerin ve göğün nizamının bozulmaması için onları Allah'ın tuttuğunun bildirildiği, yine yerin ve göğün nizamının bozulması halinde, Allah'tan başka kimsenin onları tutamayacağının bildirildiği. Fatır 41

Kötü hilenin ancak sahibinin başına dolanacağının bildirildiği ve Allah'ın kanununda asla bir değişikliğin olmadığının açıklandığı. Fatır 43

Allah yeryüzünde insanların yaptıkları kötülükler yüzünden onları hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiç bir canlının kalmayacağının ve Allah'ın onların (ecirlerini) belli bir müddete kadar ertelediğinin bildirildiği. Fatır 45

 

Sebe

Büyük küçük hiç bir şeyin Allah'ın ilminden kaçmayacağının ve bunların apaçık bir kitapta yazılı olduğunun bildirildiği. Sebe 3

Allah'ın Süleyman Peygamber'e erimiş bakır madenini sel gibi akıtıp ona nimet olarak verdiğinin açıklandığı, cinlerin O'nun emrinde çalıştığının bildirildiği. Sebe 12

Hz. Süleyman'ın ölümünü cinlerin bilemediği, dayandığı asayı ağaç kurtları yiyince O'nun öldüğünü cinlerin ancak farkettiklerinin anlatıldığı. Sebe 14

Allah'ın nankörlerden (inkar edenlerden) başkasını cezalandırmayacağı teminatı . Sebe 17

Allah'ın şeytana izin vermesinin sebebinin, ahirette iman edenle, ondan şüphe edeni ayırt etmek olduğunun bildirildiği . Sebe 21

Hz. Peygamberimiz'in bütün insanlara bir mücdeci ve uyarıcı olarak gönderildiğinin ve insanların çoğunun da bunu bilmeyeceklerinin teyid edildiği. Sebe 28

Allah'a inkar edenlerin ne Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplarda yazılı olanlara inanırız (hiçbirini inanmayız) dediklerinin ve inkar edenlerin tarifinin yapıldığı . Sebe 31

Ahirette zayıf olanların büyüklük taslayanlara karşı verecekleri cevapların bildirildiği. Sebe 33

Hangi ülkeye bir uyarıcı peygamber gönderildi ise ilk önce oranın şımarık zenginlerinin inkar ettiklerinin bildirildiği. Sebe 34

İnsanları Allah'ın huzuruna yaklaştıracak olanın evlat, malların ve servetlerin olmadığının anlatıldığı . Sebe37

Allah'ın dilediğine bol rızık verip, dilediğinin rızkını kısacağının bildirildiği ve insanaoğlu hayır adına ne harcarsa, Allah onun karşılığını vereceğinin bildirildiği . Sebe 39

Artık hakkın galip gelip, batılın bundan sonra hiçbir şeyi ortaya çıkaramayacağının, ne de geri getiremeyeceğinin bildirildiği, “Bundan sonra saparsam kendi aleyhime doğru yolu bulursam o da bana Rabbimin verdiği vahyi sayesindedir” de diye Rasülü'ne müşriklere karşı nasıl cevap vermesi gerektiğinin bildirildiği. Sebe 50

 

Ahzab

Allah bir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır diyerek zıhar yapmakla yani karısını anasına benzetmekle, onun anası yerine geçmeyeceğinin bildirildiği. Ahzab 4

Bile bile yapılanların dışında yanılarak yapılan olumsuzluklardan bir günahın sadır olmayacağının açıklandığı . Ahzab 5

Akraba olanların miras hususunda, Allah'ın kitabına göre diğer müminlerden daha fazla hakkı olduğunun, bunun dışında dostlara uygun bir vasiyetle mal bırakılabileceğinin bildirildiği. Ahzab 6

Peygamberimiz'in hanımlarının hukukunun diğer mümin hanımlardan farklı olduğunun bildirildiği. Ahzab 28-33

Allah'ın büyük mükafat hazırladığı mümin erkek ve kadınların vasıflarının sayıldığı. Ahzab 35

Allah'ın Rasülü bir konu hakkında hüküm verdiği taktirde diğer müminlerin seçme hakkının bulunmadığının bildirildiği . Ahzab 36

Peygamberimiz(sav)'in Zeyd'in eşi Zeyneb'i sevdiğinin deşifre edildiği ve Zeyd'in Zeyneb'i boşayıp Allah'ın emriyle Zeyneb Validemizin Peygamberimiz'le evlenmesi. Ahzab 37

Allah'ın iman edenlere; Kendisine çokça zikredilmesi emrini verdiği ve Sabah akşam Kendisine tesbih edileceği hususunun anlatıldığı . Ahzab 41-42

Allah'ın Peygamberimiz'e bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak yine Allah'ın izniyle bir davettçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderildiğinin açıklandığı . Ahzab 45-46

Peygamberimiz'e özel, evlenebilecekleri hanımların ve evlenmeyeceklerinin sayıldığı. Ahzab 50-52

Allah ve meleklerinin Peygambere salat ettikleri bu nedenle de İman edenlerin Peygamber'e salavat getirmelerinin emredildiği Ahzab 56

Peygamber Hanımları'nın ve mümin kadınların tanınıp eziyet görmemeleri için dış örtülerini sımsıkı örtmeleri gerektiği emri . Ahzab 59

Dedi kodu yapıp fitne fücur çıkaran münafıkların, bu huylarından vazgeçmemeleri durumunda, onların lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirse, öldürülmeleri gerektiğinin bildirildiği, Allah'ın daha önce geçenler (kavimler) hakkındaki kanununun bu olduğu ve bu kanununda asla bir değişikliğin bulunmadığının bildirildiği . Ahzab 61-62

Kur'an emanetinin dağların bile yüklenemeyip O'nu insanın yüklendiğinin bildirilip, yüklenme sebebinin de insanların çok zalim olduğundan kaynaklandığının açıklandığı. Ahzab 72