Felak ve Nass

İnananların yaşamlarını düzgün sürdürmeleri, şeytan, cin ve insanların kötülüklerinden müminlerin kendilerini korumaları için Allah'a sığınarak okumaları gereken ve bildirilen sureler . Felak ve Nass sureleri

 

İhlâs

Yüce Allah'ın insanlar için; O Allah tekdir. Herşey O'na muhtaçtır O hiç bir şeye muhtaç değildir. O doğmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir. Diyerek kendini tanımladığı sure . İhlâs

 

Tebbet

Allah'ın, Mekke döneminde müslümanlara çok eziyet eden Ebu Leheb'e bedduasının anlatıldığı. Tebbet Suresi

 

Nasr

Artık Medine döneminde zafer gelip, insanlar Allah'ın dinine fevç fevç girmeye başladıklarında, O'na hamd ve şükrün yapılması gerektiğinin bildirildiği . Nasr Suresi

 

Kafirun

Allah'ın Peygamberine; kâfirlere karşı herkes kendi yolunda devam etsin “sizin taptıklarınıza Ben, benim taptığıma siz tapacak değilsiniz” de anlamındaki sözlerinin geçtiği . Kafirun Suresi

 

Kevser

Allah'ın Peygamberine; nimet verdiğini, bunun için kur'ban kesmesi gerektiğinin bildirilerek Sen soyu kesik değilsin asıl soyu kesik sana bunu söyleyenlerdir diye tesellide bulunduğu. Kevser Suresi

 

Maun

Huşu ile namaz kılmayanlara ve namazı ciddiye almayanların yerildiği. Maun 4-5

 

Kureyş

Yüce Allah'ın, yaz kış yolculuklarında Kureyş kabilesine uzlaşma ve antlaşma imkânı verdiğinden dolayı emin yer olan Kâbe'nin Rabb'ine kulluk etsinler diye özel olarak hitapta bulunulduğu. Kureyş Suresi

 

Fil

Tarihte fil vakası olark bilinen ve Nübüvvetten yaklaşık elli yıl evvel Mekke'lilerin; Fillerin de bulunduğu Ebrehe ordusuyla karşılaştıklarında Allah'ın onlara ebabil kuşlarıyla yardım ederek Ebrehe'nin ordusunu tarumar etmesiyle yardım edildiğinin anlatıldığı sure. Fil Suresi

 

Hümeze

Cimriliğinden dolayı mal toplayan, diliyle gıybet edip kaş göz işaretiyle alay edenlerin yerildiği sure Hümeze 1-2

 

Asr

Allah'ın asra yemin ederek, İman edip iyi amel işleyerek hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların dışında kalan insanın hüsranda olduğunu bildirdiği . Asr Suresi

 

Tekasür

Mezarlıktaki ölülerin çokluğuyla övünenlerin ve kendilerinin yaptıkları kötülükleri meşru görenlerin yerildiği, sonunda böyle kişilerin mutlaka Cehim cehenneminde yaptıklarının karşılığının göreceklerinin bildirildiği. Tekasür Suresi

 

Karia

Ahirette iyi amellerinin tartıda ağır gelenlerin hoş bir hayat içinde olacağı, hafif gelenlerin ise Haviye isimli bir çukura gireceklerinin belirtildiği Karia 6-7-8

 

Adiyat

İnsanın Rabbi'ne karşı çok nankör olduğunun, insanların da nankörlüğün farkında ve bilincinde olduklarının ve o insanların mala ve servete karşı çok düşkün olduklarının anlatıldığı Adiyat 6-8

 

Zilzal

Zerre kadar iyilik veya kötülüğü olanların, o iyilik ve kötülükleri mutlaka göreceklerinin anlatıldığı. Zilzal 7-8

 

 

Beyyine

Yaratıkların en iyisinin yararlı işler yapan müminlerin olduğunun belirtildiği. Beyyine 7

Yaratıkların en şerlilerinin de Kitap ehlinden puta tapan kâfirlerin olduğu . Beyyine 6

 

Kadir

Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğine, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunun, O gece meleklerin yeryüzüne indiğinin ve tan yerinin ağarmasına kadar kurtuluş ve esenlik için dopdolu bir gecenin olduğunun anlatıldığı . Kadir Suresi

 

Alak

Peygamberimiz'e ilk yaratan Rabb'inin adıyla “Oku” emrinin verildiği ayetler. Alak 1-5

Peygamberimiz'e yüz çeviren ve O'nu yalanlayanların ahirette kafadarlarını çağıracakları ve Allah'ın da onlara zebanileri musallat edeceğinin bildirildiği Alak 17-18

 

Tin

Allah'ın insanı en güzel bir şekilde yarattığı, sonra o insanın aşağıların aşağısı kılındığının, müminlerin ise bundan münezzeh olduğunun bildirildiği Tin 4-6

 

İnşirah

Allah'ın Rasülü'ne güçlüklere karşı kolaylık verdiği, O'nun şanını yücelttiğini ve belini büken bütün bu zorluklara karşı göğsünün genişletildiğinin bildirildiği . İnsirah suresi .

 

Duha

Yine Peygamberimiz'e Allah'ın yetime kötü muamele etmemesi, el açıp isteyene azarlamasının yanlışlığının dile getirildiği ve Rabb'inin nimetini unutma, onu anlat diye hatırlatmada bulunduğu . Duha suresi.

 

Leyl

Hidayete erdirmenin Allah'a ait olduğunun bildirildiği Leyl 12

Allah'ın muttaki kullarının iyiliği, karşılık görmek için değil, Yüce Rabb'ın rızasını kazanmak için yaptıklarının bildirildiği Leyl 17-20

 

Şems

Allah'ın kendi kendine ve güzel yarattıklarına yemin ederek, nefsini günah kirinden temizleyenlerin mutlaka kurtuluşa ereceklerinin garanti olduğunun açıklandığı . Şems7–9

 

Beled

İnsan oğlunun çok ve nice (her türlü) kötülüklere katlanacak fıtratta ve şekilde yaratıldığının bildirildiği . Beled 4

Amel defterlerinin sağdan ve soldan verilenlerin kimler olduğunun anlatıldığı Beled 17–19

 

Fecr

Cahiliye devrinde müşriklerin malı çok sevdiği ve yetimi doyurmayanların bildirildiği, yetimlerden kalan mirası da hak kukuk gözetmeden yedikleri için şiddetle kınandıklarının belirtildiği. Fecr 17–20

 

Ğaşiye

Peygamberimiz'in görevinin öğüt vermek olduğunun hatırlatıldığı, müşriklerin üzerinde zorlayıcı bir hakkının bulunmadığının bildirildiği . Gaşiye 21–22

 

A'la

Her şeyi Allah'ın yarattığının ve onlara şekil verenin Kendisinin olduğunun bildirildiği, O'nun her şeyi bir ölçü ve gayeye yönelik yarattığının belirtildiği. A'la 2-3

Kur'an'ı Peygamberimiz'e Allah'ın okutacağı ve O'nun hiç bir ayeti asla unutmayacağının garanti edildiğinin bildirildiği. A'la 6

Ögüt alanların Allah'tan korkanların olacağının bildirildiği. A'la 10

Nefsini kötülüklerden arındıranın ve namaz kılanın mutlaka kurtuluşa ereceğinin garanti edildiğinin ve bu garantinin Hz. Musa ve Hz. İbrahim'e verilen kitapların ilk sayfalarında mevcut bulunduğunun bildirildiği. A'la 14-15

 

Tarık

Yeryüzünde koruyucusu ve gözetleyicisi olmayan hiç bir insanın bulunmadığına dair . Tarık 4

İnsanın, kadının göğsü, erkeğin belinden gelen ve hızla dışarı atılan sudan (meniden) yaratıldığının bildirildiği. Tarık 6-7

Kur'an'ın, hakkı batıldan ayıran bir kelam olduğunun bildirildiği, O'nun bir eğlence ve boş bir laf olmadığının açıklandığı. Tarık 13-14

 

Bürüc

Kur'an'ın levh-ı Mahfuz'da bulunduğunun bildirildiği . Büruç21–22

 

İnşikak

İnsanoğlunun Rabb'ine kavuşuncaya kadar O'na karşı gelmek için çaba üstüne çaba sarfettiği, hâlbuki sonunda yine Rabb'ine kavuşacağının bildirildiği İnşikak 6

 

Mutaffifin

Ölçü ve tartıda hile yapanların kötülendiği, (o hile yapanların) onların alırken fazla, verirken eksik tartacaklarının bildirildiği. Mutaffifin 1-3

Siccin'in günahların yazıldığı bir kitap olduğunun bildirildiği. Mutaffifin 7-9

İyilerin övüldüğü ve mükâfatlarının cennet olacağının anlatıldığı, kötülerin de kimler olduğunun ve kötülerin (cehennemde) neyle karşılaşacaklarının bildirildiği, İslamı yalan sayanların vay haline diye (insanların) korkutulduğu ayetler. Mutaffifin 4-36

 

İnfitar

Allah'ın insanlara hitap ederek, sizi Benden alıkoyan nedir? diye sorması, yine O'nun insana, yanlarında değerli yazıcıların bulunduğu, neler yaptıklarını bilen ve gözetleyen katipler var dikkatli olun diye uyarması . İnfitar 6-12

 

Tekvir

Kur'an'ın, bütün alemlere ve insanlardan hakikati kavrayıp doğru yola girmek isteyenlere bir öğüt olduğunun bildirildiği, Alemlerin Rabb'ı olan Allah dilemedikçe insanın bir şey dileyemeyeceğinin açıklandığı . Tekvir 27-29

 

Abese

Müşriklerin iman edip arınmasından Rasülü'nün sorumlu olmadığı, Kur'an'ın bir öğüt olduğu ve O'ndan yüz çevirenlerle değil bilakis öğüt almak isteyenlerle ilgilenmesi gerektiğinin hatırlatıldığı, öğüdü dileyenin alacağının bildirildiği. Abese 3-12

Allah'ın insan için “kahrolası” hitabıyla birlikte aynı zamanda o insanın nankör olduğunu bildirdiği . Abese 17

Kıyamet gününde herkesin, kerdeşinden, anasından, babasından ve çocuklarından kaçacağının bildirildiği. Abese34–36

Bu kaçanların ise kafirler ve Allah'ın buyruğundan çıkan facirlerin olacağının anlatıldığı. Abese 42

 

Nazirat

İnsanı yaratmayla semayı yaratma birbiriyle kıyaslanarak, hangisinin zor olduğunun dile getirilip olaya dikkat çekilmesi ve semada eksiksiz bir düzenin bulunduğunun hatırlatılması. Nazirat 27-28

Rabb'inin azametinden korkan ve kendini kötülüklerden alıkoyanların gideceği yerin cennet olacağının hatırlatılması. Nazirat 40-41

Allah'a inanmayanların kıyameti gördüklerinde dünyada ancak bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklarının hatırlatıldığı. Nazirat 46

 

Nebe

Allah'ın yeryüzünü bir beşik, dağları da birer direk kıldığının, her şeyi çift çift yarattığının bildirilmesi . Neb 6-8

 

Yeryüzünün üstüne sağlam yedi kat sema bina edildiğinin hatırlatıldığı. Nebe 12

Kıyamette dağların toz duman olup savrulacağı, o dağların yürütülüp serap gibi görüleceğinin bildirildiği . Nebe 20

Cehennemliklerin cehennemde, serinlik bulamayacakları, dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak irin ve kaynar suyun dışında başka bir şeyden tadamayacaklarının hatırlatılması . Nebe 24-26

Takva sahiplerine ise, umduklarını buldukları bir yer olan, bahçeler, üzüm bağları, kadehlerle dolu cennet ve göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlarla mükafatlandırılacağının bildirildiği . Nebe 31-34

 

Mürselat

Allah insanlara hitap ederek, onları bayağı bir sudan yaratıp onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdiğini, ve bu işleri gücünün yettiğinin hatırlatıldığı . Mürselat 20-23

Takva sahiplerini vurgu yapılarak, onların O günde gölgeliklerde ve pınar başlarında olacaklarının anlatıldığı. Mürselat 41

 

İnsan

İnsanın karışık bir nutfeden yaratıldığı, ona imtihan için işitme ve görme özelliğinin verildiği, o insana, doğru yolun bildirildiği, yine o insanın kiminin şükredip kiminin nankörlük edeceğinin açıklandığı. İnsan 2-3

İyi insanların, karışımı kâfur olan içecekten ve kadehten içeceklerinin açıklandığı, bunun Allah'ın seçkin kullarının içebileceği bir pınar olduğu, bu ikramın sebebinin o iyi insanların sözlerini, adaklarını yerine getirdiklerinden, içleri çektiği halde fakire, esire ve yetimi doyurduklarından olduğu bu nedenle de Allah'ın o kullarına yaptıkları iyiliğe karşılık ikramda bulunduğunun anlatıldığı İnsan 5-9

Cennete layık olan bu iyi insanlara Allah'ın ikramı olarak Zencefil karışımlı bir kadehle ikramda bulunulacağı, oradaki pınara Selsebil dendiği, orada hiç ihtiyarlamayacak gençlerin dolaşacağının anlatıldığı, vs. İnsan 17-19

Allah'ın Peygamber'ine özel olarak tavsiyelerinin anlatıldığı, yine Allah'ın dilediği kimseleri rahmeti içine alacağının bildirildiği. İnsan 23-31

 

Kıyame

Allah'ın değil kemikleri, onların (yaratılanların) parmak uçlarındaki çizgileri dahi yeniden yaratmaya kadir olduğunun hatırlatıldığı. Kıyame 3-4

Güneş'in ve Ay'ın bir araya getirilip gözün şaşkına döndüğü zaman insanın, kaçacak yer neresidir diye haykırıp feryat edeceği ânın hatırlatıldığı Kıyame 7-10

Allah'ın özel olarak Rasülü'ne Kur'an'ı ezberlemesi için acele etmemesinin ve Cebrail'le beraber söylememesi gerektiğinin bildirildiği, O Kur'an'ı Peygamber'in kalbine yerleştirip okutmasını, Allah'ın bizzat Kendisinnin üzerine vacip kıldığının hatırlatılması. Kıyame 16-19

İnsanın meniden, çeşitli aşamalardan geçerek yaratıldığını, O'na erkek ve dişi olarak iki cins yaptığının açıklandığı. Kıyame 36-39

 

Müddessir

İslam Dinini bilmeyene ilk tebliğ şeklinin aşamalarının anlatıldığı. Müddessir 2-7

Cehennem bekçilerinin meleklerden ve onların sayısının ondokuz olduğunun açıklandığı, Allah'ın ordularının adedini sadece Kendisinin bileceğinin hatırlatıldığı, Kur'an'ın insanoğluna öğütten başka bir şeyin olmadığının bildirildiği. Müddessir 26-31

Cehenneme gidenlerin, neden ateşe müstehak olduklarını, kendilerinin dünyadayken yaptıklarını itiraf etmeleri ve orada aslandan kaçan merkeplere benzeyeceklerinin vurgulandığı. Müddessir 43-53

Kur'an'ın bir öğüt olduğu, O'ndan dileyenin öğüt alıp kurtuluşa ereceği, Allah dilemedikten sonra da insanın öğüt alamayacağının hatırlatıldığı . Müddessir 54-56

 

 

Müzzemmil

Allah'ın Peygamberine bu dini tebliğ ederken izleyecek olduğu yolun bildirildiği, bilhassa müşriklerin söylediklerine sabretmesi gerektiği, onlarla karşı karşıya gelmekten imtina edip uzak durmasının tavsiyesinde bulunulduğu ve nimet içinde bulunup da Peygember(sav)'i yalanlayanlara az bir mühlet tanındığını bildirip “onları Bana bırak” diye tavsiyelerde bulunup gönlünü rahatlattığının bildirildiği Müzzemmil 1-11

Allah'ın müminlerden, zor olan gece namazını kaldırdığını bildirdiği, bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza gelen (ayetlerden) okuyun diye müminlere rahatlattığı ayet. Müzzemmil 20

 

Cin

Cinlerden de Kur'an dinleyenlerin olduğu, o cinlerin bir kısmının İslamı kabul ettiklerinin bildirildiği onların, (İyi cinlerin) insanların ve cinlerin yalan söylemeyeceklerini sandıklarının itirafları ve şaşırmaları. Cin 1-6

Cinlerin göğü yanaştıkları, oradan bilgi sızdırdıklarının itirafı, artık göğün korunduğu, oradan bilgi sızdırılacak olunsa o cinlerin ateşle karşı karşıya kalacaklarının bildirildiği Cin 8-9

Cinlerin arasında iyilerin ve kötülerin de bulunduğunun, yine cinler tarafından bildirildiğinin açıklandığı. Cin 11

Mescitlerin Allah'ın olduğunun bildirilip, oralarda Allah'a yalvarıp ibadet ederken O'na hiç bir şeyin ortak koşulmamasının gerektirdiğinin bildirildiği. Cin 19

Gaybı yalnız Allah'ın bileceği O'nun gaybı kimseyi bildirmediği, ancak bildirmeyi murat ettiği Peygamberlerden bazılarının bu kuralın dışında tutulduğunun açıklandığı . Cin 26-27

 

Nuh

Nuh (as)'ın yaptığı tebliğin anlatıldığı ve yedi kat göğü Allah'ın nasıl ahenkli yarattığının bildirildiği, Ay'ı ve Güneş'i ışık veren bir kandil yaptığının anlatıldığı . Nuh 1-24

Nuh'un, Allah'ım yeryüzünde kafirlerden hiç kimse bırakma (onları helak et) diye yaptığı bedduasının bildirildiği. Nuh 26-27

 

Meariç

Meleklerin ve Cebrail'in ellibin yılda O'na yükseleceklerinin bildirildiği. Meariç 4

Kıyamette göğün yerin ve insanların durumunun ne vaziyette olacağının anlatıldığı. Meariç 8-15

İnsanın hırslı yaratıldığının anlatıldığı ve O'nun fenalıkta feryat edip, iyiliğe kavuşunca pintileşeceğinin bildirildiği. Meariç 19-21

Namaz kılanların ise inanmayan insanlar gibi olmadıkları, onların namaza devam ettikleri, mallarından isteyene ve isteyemeyene belli bir hak ayırdıklarının bildirildiği, onların Rablerinin azabından emin olmadıklarının bildirildiği, namuslarını koruyanların müminler olduklarının açıklandığı ve yine o müminlerin vasıflarının sayıldığı, bu vasıflar sayesinde onların cennetle mükafatlandırılacağının açıklandığı. Meariç 23-35

Allah'ın doğuların ve batıların Rabbine! diye kendi kendine yemin ettiği. Meariç 40

 

Hakka

Allah'ın Ad kavminin üstüne yedi gece, sekiz gün rüzgar gönderip, halkın kof hurma kütükleri gibi yere yıkıldığının bildirildiği. Hakka 7

Kıyamette sura üfürüldüğünde gögün yarılacağı, düzenin bozulacağının bildirildiği, meleklerin semanın çevresinde olacağı ve bu meleklerden başka Allah'ın arşını sekiz meleğin taşıyacağının açıklandığı. Hakka 16-17

Kur'an'ın şair ve kahin sözü olmadığı O'nun Allah tarafından indirildiği, Peygamber kendinden bir söz ilave etseydi, “O'nu kıskıvrak yakalayıp, can damarını koparırdık” diye müşriklere meydan okumanın sunulduğu. Hakka 41-46

 

Kalem

Allah'ın Peygamberimiz(sav)'e; kusur arayan, kovuculuk yapan, günah işlemeyi huy edinen aşağılık, zorba ve soysuzluğu damgalanmış kimselere mal ve oğulları vardır diye sakın onlara boyun eğmeme tavsiyesi . Kalem 10-14

Yine Allah'ın Rasülü'ne Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak, onlara Ben belli bir mühlet veriyorum, Ben'im tedbirim sağlamdır dediği ayet. Kalem 44-45

Kur'an'ın Alemler için bir öğütten başka bir şeyin olmadığının teyidi . Kalem 52

 

Mülk

İnsanlardan hangisinin daha güzel davranacağını imtihan etmek için, hayatın ve ölümün yaratıldığının teyidi. Mülk 2

Allah'ın yeri ve göğü yedi kat üzerine bina ettiği ve Rahman'ın yarattığı şeylerde hiçbir uyumsuzluğun bulunmadığına dikkat çekilmesi. Mülk 3

Yakın göğün kandillerle donatıldığı ve oranın şeytanları hedef alan ateş parçalarıyla korunduğunun bildirildiği. Mülk 5

Allah'ın ister gizli ister açık kalplerdeki her şeyi bildiğinin bildirildiği. Mülk 13

İnanmayanlara Allah'ın, yüzü koyun sürünen hayvanlara benzetmesi, inananları ise doğru yolda dimdik yürüyenlere benzeterek kıyaslaması. Mülk 22-23

 

Tahrim

Cehennem ateşinin yakıtının insanlar ve taşlar olduğundan, iman edenlerin çoluğunu, çocuğunu o ateşten korumaları gerektiğinin Allah tarafından emredilmesi . Tahrim 6

Yine iman edenlere Allah hitap ederek, samimiyetle tevbe etmelerini bu tevbe sonucu Allah tarafından kötülüklerin örtüleceğinin açıklandığı ve tevbe eden müminlerin ne şekilde dua ettiklerinin bildirildiği . Tahrim 8

 

Talak

Allah'a karşı takva sahibi olanlara, yine Allah'ın kendilerine bir kurtuluş yolu ihsan edeceğinin bildirildiği . Talak 3

Mümin erkeklerin boşadığı kadınlara, gücünün yettiği nisbette nafaka vermeleri gerektiği, eğer çocuğu varsa, çocuğunu emzirme ücretinin verilmesi gerekliliğinin emredildiği. Talak 6-7

Yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını da yaratanın Allah olduğu, Allah'ın her şeye kadir olarak ilmiyle her şeyi kuşattığının bildirildiği, yine Allah'ın emrinin bunlar arasında cereyan edip durduğunun hatırlatılması. Talak 12

 

Tegabün

Allah'ın yeri ve göğü bir hikmete binaen yarattığı, insanların kiminin kafir kiminin mümin olduğunun ve onlara şekil verdiğinin, dönüşün yine Allah'a olacağının bildirildiği. Teğabun. 2-3

Hiç bir musibetin Allah'ın izni olmaksızın başa gelmeyeceği, Allah'a inananlara O'nun hidayete erdireceğinin bildirildiği. Teğabün 11

Allah tarafından iman edenlere, eşlerinden ve çocuklarından kendilerine düşmanlık edecek olanların olabileceğinin hatırlatıldığı fakat buna rağmen şuçlarının yüzlerine vurulmayıp, bağışlanması gerektiğinin bildirildiği, kim de evlatlarını yapmış olduklarından dolayı bağışlarsa Allah da o bağışlayan müminleri bağışlayıp merhamet edeceğinin bildirildiği. Teğabün 14

Mal ve çocukların birer imtihan vesilesinin olduğunun açıklandığı Teğabün 15

Müminlerin güçlerinin yettiği kadar takva sahibi olmaları gerektiğinin tavsiyesi, bunun için çokça infak edilmesi gerektiği, Allah için gönül rızasıyla ödünç taktiminde bulunulursa Allah'ın da o ödünç verileni kat kat artırıp günahları bağışlayacağının bildirildiği . Teğabün 16-17

 

Münafikun

Münafıkların en çok yeminlerini bozdukları, onların görünüşte çok cazip ve çekici bulunduklarının, bu hasletlerinden dolayı onların söylediklerini inanılmaması gerektiğinin , aslında onların düşman olduklarının bildirildiği. Münafikun 2-4

Münafıklar için mağfiret dilense de dilenmese de durumun değişmeyeceği Allah'ın onları bağışlamayacağının bildirildiği. Münafikun 6

Mallar (servet) ve çocuklar Allah'ı zikretmekten alıkoyarsa, mutlaka hüsrana uğrayanlardan olunacağının hatırlatıldığı. Münafikun 9

 

Cuma

Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onunla amel etmeyenlerin (yahudilerin) sırtında çokça kitap(yüklenen) taşıyan merkeplere benzetildiği . Cuma 5

İman eden müminlerin Cuma günü namaza çağrıldıkları zaman, Allah'a anmaya koşmalarının emredilip, alım satımı bırakmaları gerektiği ve namaz bitince rızk elde etmek için yeryüzüne dağınılacağının, kurtuluşa erenlerin bunu yapanların olacağının açıklandığı. Cuma 9-10

Cuma günü ticaret ve eğlenceden dolayı mescidi terkedip Peygamberlerini hutbe irat ederken ayakta bırakanların kınandığı, halbuki namazın ticaretten daha hayırlı olduğunun bildirildiği. Cuma 11

 

Saf

İman edenlerin yapmayacaklerı şeyleri söylememeleri gerektiği emri. Bu şekilde davranmanın Allah katında büyük gazaba sebep olacağının bildirildiği. Saf 2-3

Hz. İsa (as)'in Tevrat'ı tastik eden ve gelecekte ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdelemek için gönderildiğinin anlatıldığı. Saf 6

Kafirler istese de istemese de Allah'ın nurunu tamamlayıcı olduğunun bildirildiği . Saf 8

Müşrikler istemese de Allah bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini, hidayet rehberi Kur'an ve hak din ile gönderendir ifadesinin geçtiği. Saf 9

Müminleri can yakıcı bir azaptan kurtaracak olan ticaretin Allah'a ve Rasülü'ne inanmak ve Allah yolunda canla başla çalışarak cihat (mücadele) etmek olduğunun açıklandığı. Saf 10-11

İman edenlerin Allah'ın dininin yardımcıları olmaları gerektiği emri. Hz. İsa'nın Havarileri de Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Saf 14

 

Mümtehine

Kafir kadınların nikahta tutulmayıp, onlara verilen mehirlerin geri isteneceği, kafir erkeklerin de mümin kadınlardan mehirlerini geri istemelerinin şart olduğunun açıklandığı. Mümtehine 10

İman edenlerin Allah'ın gazabına uğramış milletleri kendilerine dost edinmemeleri gerektiğinin şart olduğunun bildirildiği . Mümtehine 13

 

Haşr

Kitap Ehlinden olan yahudileri Allah sürgün edilmeyi mukadder kılmamış olsaydı, yine onları dünyada başka şekilde azap edeceğini bildirdiği. Haşr 3

Şavaşsız elde edilen ganimetlerin Peygamber(sav)'in yakınlarına ait olduğunun bildirildiği . Haşr 7

Yahudilerin Allah'tan çok müminlerden korktuklarının teyidi ve onların kentlerinin (şehirlerinin) etraflarını surlarla çevrili olmadan şavaşmayı göze alamayacakları , yine yahudilerin dıştan birlik içinde gibi görünüp aslında kalpleri dağınık ayrı ayrı (bölük pörçük) olduklarının bildirildiği. Haşr 13-14

Münafıkların durumunun da şeytanın durumuna benzetilip, onlara kafir ol diyen ve hedefine ulaştıktan sonra terk eden şeytan gibi davrandıklarının teyidi. Haşr 16

Allah Kur'an-ı bir dağa indirmiş olsaydı o dağ Allah korkusuyla parça parça olurdu. Haşr 21

Allah'ın kendini insanlara tanıttığı; Allah kendisinden başka ilah olmayan, bütün mülkün sahibi, mukaddes, selamete erdirip güvenlik veren, görüp gözeten, buyruğunu her şeye geçiren, putperestlerin koştukları eşlerden münezzeh olan, Ulu Allah'tır . O var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil verenin olduğu, en güzel isimlerin O'na ait olduğu, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin O'nu tesbih ettiğinin O'nun aziz ve Hakim olduğunun bildirildiği. Haşr 23-24

 

Mücadele

Gizli konuşmanın yasaklandığı, böyle bir davranışta mutlaka şeytanın (ortak) bulunacağına dair. Mücadele 7-8

Yine gizli konuşmanın şeytanca bir iş olduğu, bu konuşmayı kafirler yaparsa Allah'ın izni olmadıkça müminlere şeytanın bir zarar vermeyeceği nin teyidi. Mücadele 9-10

Allah'a zikretmeyi unutanların şeytanın taraftarlarının olduğunun bildirildiği, Mücadele 19

Allah'a ve ahiret gününe inanan hiç bir toplumun babaları, oğulları ve kardeşleri de olsa Allah'a ve Peygamber'ine karşı gelenlere sevgi göstermeyecekleri (göstermemeleri gerektiği) işte bu iman eden müminlerden Allah'ın razı olduğu onların da Allah'tan razı olduklarının teyidi . Mücadele 22

 

Hadid

O Allah ki, hem evvel hemde sondur. O' hem zahir hem de batındır. O Allah her şeyi bilendir. Hadid 3

Nerede olursanız olun, O Allah sizinle beraberdir. O bütün yaptıklarınızı görür. Hadid 4

Allah'ın insanlara, Allah'a ve Peygamberine iman edin ve sizi varis( mirasçı) kıldığı şeylerden infak edin emri celilesi. Hadid 7

Mümin erkek ve kadınların sağdan verilmiş olarak, nurlarının önde kılavuzluk ederek gideceklerinin görüleceği. Hadid 12

Biline ki, diye Allah tarafından; dünya hayatının bir oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok servet ve çocuk sahibi olmaktan ibaret aldatıcı bir yararlanma yerinin olduğunun hatırlatılması Hadid 20

Allah'ın insanlara; iman ederek, genişliği yerle gök arası olan cennete, yarışarak koşmaları emri. Hadid 21

Yine insanların başlarına gelen musibetlerin mutlaka bir kitapta (Kuran'da) yazılı olduğunun bildirildiği. Hadid 22

Bu Kitap'ta yazılı olmasının sebebinin, elde edemediklerinize üzülmeyesiniz ve verdiği nimetlerden dolayı şımarmayasınız diye yazıldığı, Allah'ın bu verilenlerden dolayı kendilerini beğenip böbürlenenleri sevmeyeceğinin teyidi. (Yani insanın Allah yanında bir hiç olduğunun açıklandığı.) Hadid 23

Demirin sert ve insanlara faydalı olsun diye indirildiği. Hadid 25

Nuh'u ve İbrahim'i Allah'ın gönderdiği, her ikisinin soyundan gelenlere Peygamberlik ve Kitap verdiğinin bildirildiği, bu soydan gelmelerine rağmen kiminin hidayette kiminin ise dalalette olduğunun teyidi. Hadid 26

Allah'ın, iman edenlere; takvalı olun emri. Takvalı olunursa rahmetinden iki pay vereceğinin teyidi ve ışığında yürünecek bir nur var ederek (yaratarak), iman eden takvalı müminleri bağışlayacağı. Hadid 28

 

Vakıa

Kıyamette yerin müthiş bir şekilde sarsılıp, dağların ufalanıp toz duman haline geleceği ve o gün için insanların hazırlıklı olmasının gerekliliğinin anlatıldığı. Müminlere, imanın karşılığı olarak cennetlerde çeşitli nimetlerle mükafatlandırılacağı, defterleri sağdan verilen kadınları yeniden yarattığı, onların bakire ve eşlerine düşkün aynı yaşıtta olduklarının bildirildiği, bunların bir çoğunun önceki, bir çoğunun da sonraki ümmetlerden olduğunun belirtildiği Vakıa 4-40

Cehennemlik olanların da zakkum ağacından yiyecekleri, orada (cehennemde) ne gibi cezalarla karşılaşacaklarının bildirildiği. Vakıa 51-66

Bu Kitab'ın sadece temizlenmiş ve kötülüklerden arınmışlar tarafından dokunabileceği , “ korunmuş bir kitap” iken, O'nun Alemlerin Rabb'ı olan Allah tarafından indirilmiş bir Kur'an-ı Kerim olduğunun teyid edildiği. Vakıa 77-78

Kitab'ı ahirette sağdan verilenlerin cennete gideceğinin garanti edildiği . Vakıa 88-96

 

Rahman

İnsana Kur'an'ı, Rahman olan Allah'ın öğrettiği, insanı yaratıp onu anlamayı ve anlatmayı öğretenin de Allah olduğunun teyidi. Rahman 1-4

Günün ve ayın haraketlerinin bir hesaba göre, Semanın da bir ölçüye göre yaratılıp dizayn edildiği, sakın o ölçüyü ve dengeyi bozmayın diye insanlara Allah'ın tembihlediği. Rahman 5-8